Belopp och Procent 2023

Bilersättning

Privat bil
Förmånsbil Bensin / Diesel / Hybrid
Förmånsbil endast Eldrift

25 kr/mil
12 kr/mil
9,50 kr/mil

På Skatteverkets webbsida finns fler belopp och procentsatser
Brytpunkt

Har inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång
Har fyllt 66 år vid inkomstårets ingång

613 900 kr (51 158 kr/mån)
683 200 kr (56 933 kr/mån)

Gränsbelopp för utdelning enligt förenklingsregeln

Enligt förenklingsregeln

195 250 kr

Gåvor till anställda

Julgåva
Jubileumsgåva
Minnesgåva

500 kr inkl moms
1 500 kr inkl moms
15 000 kr inkl moms

Friskvårdsbidrag

Till anställda

5 000 kr inkl moms

Pensionsgrundande inkomst

Högsta pensionsgrundande inkomst

557 250 kr

Prisbasbelopp

Helt
Halvt

52 500 kr
26 250 kr

Represetation
Extern

Frukost, Lunch, Middag
Enklare förtäring
Golf, Teater etc

Intern

Frukost, Lunch, Middag
Enklare förtäring
Hyra, underhållning etc vid personalfest
Teater etc

Representation i form av gåva

Representationsgåva
Reklamgåva

Avdragsgillt belopp

0 kr
60 kr exkl moms
180 kr exkl moms

Avdragsgillt belopp

0 kr
60 kr exkl moms
180 kr exkl moms
180 kr exkl moms

Avdragsgillt belopp

300 kr exkl moms
300 kr exkl moms

Bolagsskatt

Statlig inkomstskatt för Juridiska Personer

20,6 %

Statslåneränta

30 November föregående år

1,94 %

Särskild Löneskatt

På Pensionskostnader

24,26 %

Traktamente i Sverige

Hel dag (Start innan 12 eller avslut efter 19)
Halvdag
Nattraktamente (stått för eget boende)

Reducering för fria måltider

Frukost, Lunch och Middag
Lunch och Middag
Lunch eller Middag
Frukost

260 kr
130 kr
130 kr

234 kr
182 kr
91 kr
52 kr

Bilersättning
Privat bil: 25 kr/mil
Förmånsbil Bensin / Diesel / Hybrid: 12 kr/mil
Förmånsbil endast Eldrift: 9,50 kr/mil

Brytpunkt
Har inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång: 613 900 kr (51 158 kr/mån)
Har fyllt 66 år vid inkomstårets ingång: 683 200 kr (56 933 kr/mån)

Gränsbelopp för utdelning enligt förenklingsregeln
Enligt förenklingsregeln: 195 250 kr

Gåvor till anställda
Julgåva: 500 kr inkl moms
Jubileumsgåva: 1 500 kr inkl moms
Minnesgåva: 15 000 kr inkl moms

Friskvårdsbidrag
Till anställda: 5 000 kr

Pensionsgrundande inkomst
Högsta pensionsgrundande inkomst: 557 250 kr

Prisbasbelopp
Helt: 52 500
Halvt: 26 250

Representation
Extern
Frukost, Lunch, Middag: 0 kr
Enklare förtäring: 60 kr exkl moms
Golf, Teater etc: 180 kr exkl moms
Intern
Frukost, Lunch, Middag: 0 kr
Enklare förtäring: 60 kr exkl moms
Hyra, underhållning etc vid personalfest: 180 kr exkl moms
Teater etc: 180 kr exkl moms
Representation i form av gåva
Representationsgåva: 300 kr exkl moms
Reklamgåva: 300 kr exkl moms

Bolagsskatt
Statlig inkomstskatt för juridiska personer: 20,6 %

Statslåneränta
30 November föregående år: 1,94 %

Särskild Löneskatt
På pensionskostnader: 24,26 %

Traktamente i Sverige
Hel dag (start innan 12 eller avslut efter 19: 260 kr
Halvdag: 130 kr
Nattraktamente (stått  för eget boende): 130 kr
Reducering för fria måltider
Frukost, Lunch och Middag: 234 kr
Lunch och Middag: 182 kr
Lunch eller Middag: 91 kr
Frukost: 52 kr

På Skatteverkets webbsida finns fler belopp och procentsatser
Rulla till toppen