Vår Prissättning

Vi använder fasta priser i kompletta paket där all redovisning ingår.

Du väljer själv vilka delar du vill ha hjälp med och vilka delar du vill sköta själv och får ett pris anpassat för just din verksamhet.

Redovisningskonsult

Eftersom varje företag och varje företagare är unika så är även våra fasta priser det. De baseras på hur uppdraget ser ut, hur samarbetet är upplagt och givetvis hur många transaktioner* bolaget har samt transaktionernas komplexitet.

* En transaktion är en affärshändelse så som inköp/försäljning, inbetalning/utbetalning eller annan värdeförändring i bolaget.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad kostar det?

Små företag med en helhetslösning betalar från ca 1 200 kr per månad ex moms vid ca 10-15 transaktioner per månad om transaktionerna är okomplicerade. Men då ingår både bokföring, löner, bokslut, årsredovisning, deklaration och viss rådgivning!

En komplex transaktion kan ex vara en utbetalning i klump som innehåller flera transaktioner som behöver identifieras och bokföras var för sig eller transaktioner som ska fördelas på flera projekt eller noteras i sidoordnade register. 

Vad påverkar priset?

Rulla till toppen