Revisor eller Redovisningskonsult?

Behöver du en revisor eller är det en redovisningskonsult du söker?

Det är vanligt att blanda ihop begreppen revisor och redovisningskonsult och det kan bli onödigt dyrt att anlita en revisor till jobbet som en redovisningskonsult kunde ha gjort.

Redovisningskonsult

En redovisningskonsult företräder dig som företagare och utför fortlöpande administration så som bokföring, bokslut, årsredovisning, deklarationer, löner och rådgivning.

Revisor

En revisor däremot är en oberoende part som granskar bokföring och bokslut, styrelsens arbete samt i förekommande fall företagets hållbarhetsredovisning. De företräder helt enkelt alla utomstående intressenter så som anställda, leverantörer, aktieägare och skatteverket och granskar det arbete som du som företagare själv utfört eller som du tagit hjälp av en redovisningskonsult med. Revisorns granskning ska vara oberoende och denna kan därför inte ha skött det löpande arbetet.

Lagkrav

Förr var revision ett lagkrav för alla aktiebolag men från 2011 är det frivilligt för bolag som inte uppfyller två av villkoren: 

 • Fler än 3 anställda i medletal
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Om minst två av villkoren (samma två) är uppfyllda två räkenskapsår i rad inträder lagkrav på revision från det tredje året.

När behöver jag en revisor?

För att ta reda på om företaget behöver en revisor tittar du på de senaste 2 räkenskapsåren och fastställer:

 1. Antalet anställda i snitt över året
  Beräknas antingen genom arbetad tid (inkl betald frånvaro) dividerat med normal arbetstid eller genom ett genomsnitt av antal anställda personer vid två tillfällen under året.
 2. Balansomslutning
  Värdet av företagets tillgångar i balansräkningen.
 3. Nettoomsättning
  Om räkenskapsåret är längre eller kortare än 12 månader ska värdet justeras.

När värdena är fastställda jämförs de med gränsvärdena och om samma två värden överskrids två år i rad så ska nästa räkenskapsårs räkenskaper granskas av en revisor i samband med bokslutet det året. 

När det är dags för dig att anlita en revisor så hjälper vi dig att hitta någon som passar både dig och ditt företag!

Rulla till toppen